Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til helseministeren

Om hva som gjøres for å avdekke om elektromagnetisk stråling fra høyspentledninger kan være helsefarlig, og om ev. å pålegge nedgraving av ledninger

Datert: 14.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Ulike forskningsrapporter påpeker at elektromagnetisk stråling fra høyspentledninger kan være helsefarlig. Det er imidlertid forskere som mener det er vanskelig å påvise en sammenheng, selv om det ikke kan utelukkes. I en konkret sak i Stavanger-området mener en beboer at så vel han som hans husdyr er rammet av strålingen fra høyspentledninger som går over eiendommen hans.

Hva gjør statsråden for å avdekke om det finnes sammenheng, eventuelt kan det bli aktuelt å pålegge nedgraving av ledninger?


Les hele debatten