Spørretimespørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til helseministeren

Om å nedlegge forbud mot bruk av radioaktivt materiale i oljevirksomheten på sokkelen

Datert: 14.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Ifølge Statens strålevern er oljevirksomheten i Norge en storforbruker av radioaktivt materiale. Det er også avdekket at det svært ofte skjer uhell med dette radioaktive materialet. Strålevernet sier at det finnes alternativer som kan erstatte bruken av radioaktive kilder.

Vil statsråden sørge for at det nedlegges forbud mot bruk av radioaktivt materiale på norsk sokkel?


Les hele debatten