Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til finansministeren

Om ønsket fra Norwaco om å avgiftsbelegge tomme video- og musikkassetter og digitale lagringsmedier og opptaksutstyr, etter vedtaket om å avvikle kassettavgiften

Datert: 14.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av finansminister Gudmund Restad

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Stortinget har vedtatt å avvikle kassettavgiften. Ifølge Dagens Næringsliv 10. januar 2000 ønsker rettighetsorganisasjonen Norwaco på nytt å avgiftsbelegge tomme video- og musikkassetter, samt utvide avgiften til også å omfatte digitale lagringsmedier og opptaksutstyr. Kulturdepartementet har sagt seg villig til å diskutere en nyordning.

Vil statsråden tillate at det innføres en avgift på samme område som Stortinget nettopp har vedtatt å avvikle?


Les hele debatten