Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til finansministeren

Om at inntektssystemet for kommunene ikke motiverer disse til å styrke skattegrunnlaget eller opprettholde nivået på skatteinnfordring og arbeidsgiverkontroll

Datert: 14.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av finansminister Gudmund Restad

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): Dagens inntektssystem for kommunene motiverer ikke kommunene til å satse på å styrke skattegrunnlaget eller på å opprettholde nivået på skatteinnfordring og arbeidsgiverkontroll. Bakgrunnen er at kommunene har lite igjen for å prioritere dette. Dette gjelder først og fremst de 397 minsteinntektskommunene. Hele landet vil tape hvis skatteinnfordringen svekkes.

Hvilke vurderinger har statsråden gjort i denne forbindelse?


Les hele debatten