Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til nærings- og handelsministeren

Om å hindre nedlegging av tapperivirksomheten til Arcus AS i Trondheim, etter styrevedtak om sentralisering av virksomheten til Oslo

Datert: 21.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): Styret i Arcus AS besluttet i styremøtet 9. april 1997 å legge ned tapperivirksomheten i Trondheim innen utgangen av 1998, og sentralisere all tapperivirksomhet i Oslo. I spørretimen 19. april 1997 uttalte daværende næringsminister at alle muligheter for alternativ produksjon skulle forsøkes. Dette har nå vist seg umulig, og styret har vedtatt å skrinlegge planene med den følge at virksomheten nedlegges.

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å hindre nedlegging av over 40 arbeidsplasser ved anlegget i Trondheim?


Les hele debatten