Spørretimespørsmål fra Terje Johansen (V) til finansministeren

Om at 31000 selskaper har unnlatt å opplyse om lederlønn i årsmeldingene for 1998, og om tiltak mot at revisorer avgir revisorerklæring uten at opplysningsplikten er oppfylt

Datert: 17.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av finansminister Gudmund Restad

Terje Johansen (V)

Spørsmål

Terje Johansen (V): Ifølge firmaet Dun & Bradstreet Norge AS har 31 000 selskaper unnlatt å opplyse om lederlønn i sin årsmelding for 1998.

Hva kan statsråden i første omgang gjøre med revisorer som avgir revisorerklæring uten at et selskap har oppfylt sin opplysningsplikt?


Les hele debatten