Spørretimespørsmål fra Erik Dalheim (A) til nærings- og handelsministeren

Om ABBs konsesjon tilknyttet utstyr til produksjon og distribusjon av elektrisitet, og at manglende bestillinger nå fører til oppsigelser og nedbygging av norsk kompetanse

Datert: 18.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Erik Dalheim (A)

Spørsmål

Erik Dalheim (A): ABB har konsesjon knyttet til levering av utstyr til produksjon og distribusjon av elektrisitet. På tross av blant annet det effektiviseringspotensiale det norske systemet har, fører manglende bestillinger nå til oppsigelse og dramatisk nedbygging av norsk kompetanse på generator- og transformatorsiden.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre nødvendige rammebetingelser slik at konsesjonens forutsetninger om produksjon, vedlikehold og produktutvikling opprettholdes?


Les hele debatten