Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til miljøvernministeren

Om når departementet vil ta en beslutning om reguleringsplanen for Lørenskog nye sentrum, som fylkesmannen anser å stride mot den midlertidige etableringsstoppen for kjøpesentre

Datert: 18.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Reguleringsplanen for Lørenskog nye sentrum er brakt inn til departementet av fylkesmannen i Oslo og Akershus, fordi den anses å være i strid med bestemmelsen om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale byer og tettsteder. Departementet har hatt saken i mer enn et halvt år uten at det er fattet vedtak. Manglende vedtak har konsekvenser for blant annet sykehjemsutbygging og boligbygging i kommunen.

Når kan en forvente at departementet vil ta en beslutning?


Les hele debatten