Spørretimespørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å gi elevene gratis skoleskyss i kommuner hvor innbyggerne trues av nærgående ulv

Datert: 19.01.2000
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 26.01.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): Gratis skoleskyss gis etter visse kriterier som antall kilometer, og eventuelt farlige trafikkforhold på skolevegen. I en del kommuner i Hedmark har befolkningen opplevd besøk av ulv svært nær hus og eiendom, og frykten for barns sikkerhet i forhold til skolevegen er reell.

Vil statsråden ta initiativ til å gi elevene gratis skoleskyss i de kommunene hvor innbyggerne trues av nærgående ulv?


Les hele debatten