Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til justisministeren

Om at politiet svarte med bøter og beslaglegging av førerkort etter lastebilblokaden i Oslo

Datert: 19.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): En del lastebileiere arrangerte for kort tid siden en aksjon som blokkerte hovedveien gjennom Oslo. Politiet svarte med beslaglegging av førerkort og bøter, det første er i realiteten å frata sjåførene sitt arbeide. Gjennom flere år har vi vært vitne til at lærere, flypersonell, oljearbeidere etc. har arrangert ulovlige aksjoner, uten at dette har ført til slike reaksjoner.

Mener statsråden det er riktig å behandle sjåførene annerledes ved å frata dem sitt arbeide, eller å bøtelegge dem?


Les hele debatten