Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til nærings- og handelsministeren

Om tillatelse og ev. bruk av offentlige midler til etablering av et IT-senter på Fornebu

Datert: 21.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I Dagsavisen Arbeiderbladet 18. oktober 1997 uttaler næringsministeren om etablering av et IT-senter på Fornebu, at han ikke vil bidra med offentlige penger til dette.

Betyr det at Regjeringa ikke vil tillate etablering av en høgskole innen IT og beslektede fag på Fornebu i tråd med de visjoner Investorforum og prosjektleder Gudmund Hernes har lansert, og videre hvis en slik høgskole blir etablert, at den ikke kan påregne offentlige investerings- og driftsmidler?


Les hele debatten