Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til olje- og energiministeren

Om at kranene for Norges to største petrokjemiske gassbaserte bedrifter kan bli stengt pga. problemer med å skaffe langsiktige leveranser av norsk gass

Datert: 19.01.2000
Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren
Besvart: 26.01.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Ifølge Teknisk Ukeblad 18. november 1999 kan kranene for Norges to største petrokjemiske gassbaserte anlegg bli stengt. Etter at avtalen med Ekofisk utgår i 2001 har de nå problemer med å skaffe seg langsiktige leveranser av norsk gass. Dette er i strid med det Stortinget vedtok i behandlingen av St.meld. nr. 44 (1994-95) Norge som gassnasjon - bruk av naturgass i Norge.

Vil statsråden legge til rette for at bedriftene får den gassen de i fremtiden har behov for?


Les hele debatten