Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til helseministeren

Om de norske innvendingene mot EUs barnematdirektiv mht. vitaminforgiftning, i lys av Tines lansering av lettmelk tilsatt D-vitamin

Datert: 20.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Barna kan bli vitaminforgiftet" er overskriften på et oppslag i Nationen 17. januar 2000 som gjelder advarsel fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet mot å godta EUs barnematdirektiv. "Grensen mellom anbefalt inntak av vitamin D og forgiftning er relativt liten", heter det i oppslaget.

Hvordan vurderer statsråden de norske innvendingene overfor EU sett i lys av Tines lansering av ny lettmelk tilsatt vitamin D?


Les hele debatten