Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til miljøvernministeren

Om at det er gitt tillatelse til å erstatte ekstra slepefartøy for oljelenser på Norne-skipet og lignende installasjoner med en liten motorbåt

Datert: 20.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Miljøverndepartementet har gitt tillatelse til at ekstra slepefartøy for oljelenser på Norneskipet og lignende installasjoner kan demobiliseres og erstattes med en liten motorbåt på 24 fot. Båten har en ca. 160 hk motor og befinner seg om bord i supplyskipet sammen med oljelensa. Supplyskipet har 12 000 hk. Ved en ulykke skal lensa sjøsettes og slepes og manøvreres, ofte i dårlig vær, av supplyskipet og en båt med ca. 160 hk.

Synes statsråden dette er likeverdige slepefartøy, og at dette er forsvarlig beredskap?


Les hele debatten