Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justisministeren

Om at Sunnmøre politidistrikt, som bare oppklarer 1 av 3 vinningssaker, må tilføres nær 50 stillinger for å få en bemanning på landsgjennomsnittet

Datert: 20.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Man begynner nå å se resultatene av at politiet ikke får tildelt de ressurser de trenger for å kunne ivareta den jobb de er satt til å gjøre. Ifølge Sunnmørsposten 14. januar 2000, ble bare 1/3 av vinningssakene i distriktet oppklart. Dette sett i relasjon til at dersom dette distriktet skal ha en bemanning på landsgjennomsnittet, så må det tilføres nærmere 50 nye stillinger.

Hva vil statsråden gjøre for å rette på dette?


Les hele debatten