Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til justisministeren

Om oppfølging av en arbeidsgruppeinnstilling fra 1997 om nye rutiner og arbeidsmetoder i forbindelse med melding om savnet person

Datert: 21.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): En arbeidsgruppe som skulle vurdere nye rutiner og arbeidsmetoder i forbindelse med melding om savnet person, avleverte innstilling 13. mars 1997.

Hvordan er denne saken fulgt opp i Justisdepartementet?


Les hele debatten