Spørretimespørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til justisministeren

Om hvorfor Utrykningspolitiet har fått en stor bevilgningsreduksjon for 2000, og om å opprettholde nivået på trafikksikkerhetsarbeidet

Datert: 21.01.2000
Besvart: 26.01.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Utrykningspolitiet (UP) har ifølge Nationen 18. og 19. januar 2000 fått en stor reduksjon i sine bevilgninger for år 2000, og dramatiske kutt i distriktenes operative budsjetter. UP mener dette vil bety vesentlig dårligere kontrollvirksomhet, særlig i distriktene.

Hva er grunnlaget for reduserte bevilgninger, og hva vil statsråden gjøre for å opprettholde nivået på trafikksikkerhetsarbeidet?


Les hele debatten