Spørretimespørsmål fra Per Erik Monsen (FrP) til finansministeren

Datert: 26.01.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Per Erik Monsen (FrP)

Spørsmål

Per Erik Monsen (FrP): En person i Hurum har fått konsesjon på ervervelse av landbrukseiendom på 14 dekar med bo- og driveplikt. Grunnet nødvendige investeringer har driften de to første år gått med betydelige underskudd. Likningskontoret aksepterer ikke driften som næring, og vil ikke gi fradrag for underskudd i næring.

Mener statsråden det er rimelig at et offentlig pålegg om landbruksfaglig forsvarlig drift ikke tillegges vekt i den skattemessige vurderingen?


Les hele debatten