Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til miljøvernministeren

Om at fylkesmannens miljøvernavdeling i Nord-Trøndelag i nær tre år har skjult et departementsvedtak om byggetillatelse for hytte

Datert: 26.01.2000
Besvart: 02.02.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): I nærmere tre år har fylkesmannsembetet ved miljøvernavdelingen i Nord-Trøndelag holdt skjult et positivt vedtak fra departementet om byggetillatelse av hytte for et ektepar fra Nord-Trøndelag.

Hva mener statsråden om en slik opptreden fra miljøvernavdelingen i Nord-Trøndelag?


Les hele debatten