Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til miljøvernministeren

Om at lov om helsetjenesten i kommunene ikke skal kunne brukes for å fastsette strengere grenseverdier for lokal luftforurensning enn hva forskriften om slike grenseverdier gjør

Datert: 22.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I Bergen pågår en lokal debatt om tiltak for å redusere luftforurensningene. I statsrådsaken 30. mai 1997 om forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning heter det imidlertid at lov om helsetjenesten i kommunene ikke kan brukes for å fastsette strengere grenseverdier enn den aktuelle forskriften.

Mener statsråden det er heldig at Regjeringen på denne måten setter til side myndighet om å treffe strakstiltak blant annet mot biltrafikk som Stortinget har lagt til kommunene?


Les hele debatten