Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til helseministeren

Om statsstøtte til et prosjekt for rehabilitering i regi av Meråker Sanitetsforenings Kurbad og Meråker videregående skole

Datert: 27.01.2000
Besvart: 02.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Meråker Sanitetsforenings Kurbad og Meråker videregående skole har et felles prosjekt for rehabilitering. Hensikten er å iverksette tiltak slik at flest mulig ut fra en individuell oppfølgingsplan kan delta/komme tilbake til arbeidslivet/utdanning så snart som mulig. Prosjektet er helt i tråd med intensjonene i rehabiliteringsmeldinga, fordi opplegget er behandling, motivering, aktivisering og utdanning.

Vil statsråden være positiv til søknaden om statsstøtte, eventuelt konkret ta den opp i Revidert nasjonalbudsjett?


Les hele debatten