Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 27.01.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Det første avgangskullet som har faget kristendomskunnskap med livssynsorientering går ut av 10. klasse våren 2000. Barn som er holdt borte fra KRL-faget risikerer å få færre poeng ved opptak til videregående skoler.

Vil statsråden vurdere om elevene kan få kompensert dette, tatt i betraktning den store striden som har vært om det nye KRL-faget?


Les hele debatten