Spørretimespørsmål fra Signe Øye (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 27.01.2000
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Signe Øye (A)

Spørsmål

Signe Øye (A): En samlet kommunalkomite ba i forbindelse med budsjettinnstillingen for 2000 om at støttesatsene til arbeidsmarkedsbedriftene økes, slik at det gir en reell kostnadsdekning, og at ikke de svakeste skyves ut fordi kravet til inntjening stadig er økende. Komiteens forutsetning var at dette ikke skulle gå på bekostning av antall tiltaksplasser for yrkeshemmede.

Hvordan har statsråden fulgt opp budsjettinnstillingen?


Les hele debatten