Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til finansministeren

Om at grensehandelen nærmer seg 10 mrd. kr, og hvorvidt faglige råd fra SSB for å redde landets økonomi er årsaken til den urimelige avgiftspolitikken

Datert: 27.01.2000
Besvart: 02.02.2000 av finansminister Gudmund Restad

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Grensehandelen nærmer seg 10 mrd. kroner, og er den største trussel mot arbeids- og næringsliv og dermed mot kommunenes skatteinntekter. Deres muligheter for å gi sine innbyggere gode levevilkår blir dermed alvorlig svekket, i tillegg til den ulykke og kriminalitet som følger av smugling.

Er det faglige råd fra SSB for å redde landets økonomi som er årsaken til Regjeringens urimelige avgiftspolitikk, blant annet på bensin, diesel, alkohol og tobakk, med de følger jeg har anført ovenfor, eller er det andre forklaringer?


Les hele debatten