Spørretimespørsmål fra Aud Gaundal (A) til helseministeren

Om pasientskadeerstatning ved "grov uaktsomhet", og hvorvidt dette kan innebære ikke å ha gitt pasienten medhold i at noe var galt, når pasienten beviselig hadde rett

Datert: 28.01.2000
Besvart: 02.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Aud Gaundal (A)

Spørsmål

Aud Gaundal (A): Norsk Pasientskadeerstatning har i en veileder om erstatning ved pasientskader sagt at det skal utbetales erstatning ved "grov uaktsomhet". Mange pasienter, og særlig kvinner litt opp i årene, sliter med å bli trodd når de overfor lege hevder at noe er galt, eller er blitt galt etter behandling.

Når det senere er beviselig at pasienten hadde rett, kan det å ikke få medhold defineres som "grov uaktsomhet" fra helsevesenet sin side, og dermed danne grunnlag for erstatning?


Les hele debatten