Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om å få økt uttaket av kongekrabbe og dempet problemene den skaper for kystfiskerne i Finnmark

Datert: 28.01.2000
Fremsatt av: Arvid Falch (TF)
Besvart: 02.02.2000 av fiskeriminister Lars Peder Brekk

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Kongekrabbe ble satt ut i Murmanskfjorden en del år tilbake. Dette er en ny art som ble introdusert i Barentshavet. Kongekrabben er nå utbredt stort sett over hele Finnmark, og skaper store vansker for kystfiskerne. De får ødelagt garn, får en uønsket bifangst og på toppen av det hele risikerer de politianmeldelse som en følge av dette. Samtidig er de kommersielle kvotene minimale, på grunn av avtale med russerne.

Hva vil fiskeriministeren gjøre for å få økt uttaket og dempet problemene?


Les hele debatten