Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om når og i hvilken form en samlet evaluering av kontantstøtten vil bli presentert for Stortinget

Datert: 28.01.2000
Besvart: 02.02.2000 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I forbindelse med innføringen av kontantstøtten hadde man en debatt om hvor godt forarbeidet var til loven. Det ble etterlyst blant annet forskning og prøveprosjekter. Statsråden mente da at dette ikke hadde noen betydning, ettersom ordningen skulle evalueres og eventuelt endres ved utilsiktede virkninger.

Kan statsråden redegjøre for om når, og i hvilken form en slik samlet evaluering vil bli presentert for Stortinget?


Les hele debatten