Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om Telenors praksis ved flytting av bedriftstelefon, som stadig oftere skjer med hasteordre til fem ganger ordinær pris

Datert: 31.01.2000
Besvart: 09.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Flytting av bedriftstelefon var tidligere en prioritert oppgave for Telenor og ble stort sett effektuert hurtig. I dag meddeler Telenor oftere og oftere tilbake til bedriftene at de ikke har kapasitet til å skrive ut ordren, men kan selvsagt gjøre det dersom det er en hasteordre. Hasteordre tar Telenor 5 ganger ordinær pris for, og dette blir gjort oftere og oftere av Telenor ovenfor bedrifter som er totalt avhengig av telefon.

Vil statsråden se på denne slette kundebehandling som Telenor her bedriver?


Les hele debatten