Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Om at flere grupper skal få billigere boliglån fra Husbanken i en situasjon hvor problemet er boligtilgang, ikke manglende kredittilgang

Datert: 22.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av finansminister Gudmund Restad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Finansministeren er meget bekymret over den kolossale utlånsveksten. Samtidig lover kommunalministeren at flere grupper enn i dag skal få billigere boliglån fra Husbanken.

Er det Regjeringens holdning at det er et riktig signal med flere billige lån i en situasjon med kraftig utlånsvekst, og hvor problemet er boligtilgang, ikke manglende kredittilgang, som i så fall bare fører til at alle overbyr hverandre?


Les hele debatten