Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Om å gi studentene ved Politihøgskolen 60 vekttall godkjent på universitets- og høgskolenivå, ev. en stipendordning som kompensasjon for risikofylt politiarbeid i praksisåret

Datert: 23.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av justisminister Aud-Inger Aure

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Vil justisministeren treffe tiltak for å gi studentene ved Politihøgskolen 60 vekttall godkjent på universitets- og høgskolenivå, slik studentene mener de ble lovet, eventuelt innføre en stipendieordning som gir økonomisk kompensasjon for det risikofylte politiarbeidet studentene utfører i praksisåret?


Les hele debatten