Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til olje- og energiministeren

Om statsrådens utsagn om utbygging av vassdrag for å sikre industrien krafttilgang på rimelige vilkår, og hvilke vassdrag dette dreier seg om

Datert: 23.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av olje- og energiminister Marit Arnstad

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): I NRK Dagsnytt 17. oktober 1997, varsler statsråd Marit Arnstad at det kan bli aktuelt å bygge ut andre vassdrag enn Øvre Otta for å sikre industrien tilgang på kraft på rimelige vilkår.

Hvilke vassdrag er det statsråden har i tankene?


Les hele debatten