Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til nærings- og handelsministeren

Om statlig tilskudd til Nikkel og Olivin A/S tilknyttet malmleting i Rånafeltet i Ballangen

Datert: 23.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Malmreservene i Nikkel og Olivin A/S’ malmfelter i Arnesfjellet i Ballangen tar med dagens kjente reserver slutt om ca 3 år.

Vil den nye politiske ledelse i departementet stille seg positiv til statlig tilskudd til malmleting i Rånafeltet i Ballangen?


Les hele debatten