Spørretimespørsmål fra Elsa Skarbøvik (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at utdeling av bibler til skoleelever i et samarbeid kirke/skole ikke skal kunne fortsette etter innføringen av faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Datert: 23.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Elsa Skarbøvik (KrF)

Spørsmål

Elsa Skarbøvik (KrF): Ved Ramnes skole i Vestfold er det gjennom flere år blitt utdelt bibler til 5. klassingene gjennom et samarbeid kirke/skole. Etter innføring av faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering har skolemyndighetene gitt uttrykk for at slik utdeling ikke kan fortsette på samme måte som tidligere.

Hva er statsrådens syn på en slik utdeling av bibler til elevene?


Les hele debatten