Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å gi sivilingeniørutdanningen ved Høgskolen i Rogaland anledning til å tildele doktorgrad

Datert: 23.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): Sivilingeniørutdanningen ved Høgskolen i Rogaland har høy kompetanse innen teknologiske fag. Høgskolen veileder doktorgradkandidater, men har ikke selvstendig rett til å tildele doktorgrad.

Vil kirke-, utdannings- og forskningsministeren gå inn for å gi sivilingeniørutdanningen ved Høgskolen i Rogaland anledning til å tildele doktorgrad?


Les hele debatten