Spørretimespørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Om at E6 gjennom Nordland ofte er stengt pga. lav vegstandard

Datert: 01.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): E6 gjennom Nordland er på grunn av lav veistandard ofte stengt. E6 mellom Nord-Trøndelags grense og Trofors har i 1999 vært stengt 36 ganger, Korgfjellet har vært stengt 42 ganger og strekningen mellom Mo i Rana og Saltfjellet har vært stengt 28 ganger. Dette gjelder innrapportert stenging av veien over 30 minutter grunnet bilberging.

Mener statsråden at dette er akseptabelt, hvis ikke, hva akter statsråden å foreta seg for å bedre situasjonen?


Les hele debatten