Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om Statskonsults forslag om å innføre plikt for kommunene til å motta flyktninger

Datert: 02.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Ifølge Regjeringens fagorgan for fornyelse, omstilling og effektivisering av statsforvaltningen, Statskonsult, bør det innføres plikt for kommunene til å motta flyktninger. Dersom dette skulle bli fulgt opp, vil det representere et sterkt inngripende i det kommunale selvstyret og neppe bidra til å øke kommunenes velvillighet til bosetting av flyktninger.

Hva mener statsråden om forslaget fra Statskonsult?


Les hele debatten