Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til samferdselsministeren

Om å bedre vegnettet i Østfold, bl.a. E6, og styrke trafikksikkerheten i fylket, som ikke har firefelts motorvegtrasé

Datert: 23.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Det fraktes i år 13,2 mill. tonn gods til og fra Østfold fylke. I fylket finnes det ikke firefelts motorvegtrase, og faren for møteulykker på dagens tofelts motorveg vil stige dramatisk. I Europa bygges det helst firefelts motorveg når døgntrafikken er mer enn 8000 biler i døgnet. På E6 er det allerede rundt 16 000 biler i døgnet. Bedriftene og næringslivet skriker etter en radikal bedring av vegnettet, samt at trafikksikkerheten styrkes.

Vil samferdselsministeren bidra med å rette på forholdene?


Les hele debatten