Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om at Hordaland fylkeskommune ikke har behandlingsplass å tilby en gravid kvinne omfattet av tvangsvedtak, og nekter å betale behandling utenfor fylket

Datert: 02.02.2000
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 09.02.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Sosialetaten i Kvinnherad har fattet tvangsvedtak for en gravid kvinne i 7. måned. Vedtaket er godkjent av fylkesnemnda. Hordaland fylkeskommune har ikke behandlingsplass å tilby og nekter å betale behandling i institusjon utenfor fylket.

Er dette i samsvar med lovens intensjoner?


Les hele debatten