Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til forsvarsministeren

Om regjeringens holdning til behovet for et nytt, tidsmessig skyte- og øvingsfelt på Østlandet, og når saken ev. vil bli fremmet for Stortinget

Datert: 23.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Et nytt, tidsmessig skyte- og øvingsfelt på Østlandet er av helt avgjørende betydning for forsvaret av landet vårt. Regjeringens holdning til saken er derfor av den største interesse, ikke minst fordi et av regjeringspartiene har programfestet nei til prosjektet.

Står Regjeringen fast på behovet for nytt skyte- og øvingsfelt, og når vil Regjeringen i så fall fremme saken for Stortinget?


Les hele debatten