Spørretimespørsmål fra Rita Tveiten (A) til fiskeriministeren

Om at neste tingingsrunde i WTO er ein unik sjanse til å betra markedstilgangen for fisk, og at Noreg manglar eigen fiskeriråd ved WTO-delegasjonen i Genève

Datert: 03.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av fiskeriminister Lars Peder Brekk

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A): Norsk fiskeeksport kom opp i omlag 30 mrd. kroner i fjor og har potensiale til å verta mangedobla. Marknadstilgong er den faktoren som i stor grad kjem til å avgjerda dette. Gjennom den nye tingingsrunden har Noreg ein unik sjanse til å betra marknadstilgongen for fisk og dermed leggja tilrette for vidare vekst i norsk fiskerinæring. Noreg manglar eigen fiskeriråd ved WTO-delegasjonen i Genève.

Kva strategi har Regjeringa for å fronta norske fiskeriinteresser fram mot neste WTO-runde?


Les hele debatten