Spørretimespørsmål fra Sigvald Oppebøen Hansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om ei avklaring frå departementet i høve til ein søknad frå Otto Treiders Handelsskole om å få utvide med ei avdeling i Skien

Datert: 23.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Sigvald Oppebøen Hansen (A)

Spørsmål

Sigvald Oppebøen Hansen (A): Otto Treiders Handelsskole søkte departementet i desember 1996 om å utvide skulens klassetal med ei avdeling i Skien. Treider tilbyr ei profesjonsutdanning etter fullført vidaregåande skule som det er stort behov for i industriområdet Grenland. Det er av stor tyding for distriktet at denne utdanninga kan bli sett i gang frå hausten 1998, og derfor er det viktig med ein snarleg avklaring frå departementet.

Når kan Treider og Skien kommune vente ein endeleg avklaring av saka?


Les hele debatten