Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til justisministeren

Om videreføring av BARM-prosjektet, et ettervernstilbud for innsatte som skal ut av Hamar kretsfengsel og tidligere innsatte fra samme sted

Datert: 03.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): B.A.R.M.-prosjektet (Bolig, Arbeid, Rehabilitering og Miljø) ble startet opp på Hamar august 1996. Tiltaket var først og fremst et ettervernstilbud for innsatte som skal ut av Hamar kretsfengsel og tidligere innsatte fra samme sted. I den kritiske fasen/overgangen når fangene skal ut i frihet er faren ofte stor for å vende tilbake til nye lovbrudd. Prosjektet er evaluert positivt. Nå står prosjektet i fare for å bli nedlagt.

Hva vil statsråden gjøre for at B.A.R.M.-prosjektet kan videreføres?


Les hele debatten