Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til justisministeren

Om utplassering av voldsalarmer til flere kvinner i det igangsatte prosjektet

Datert: 23.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av justisminister Aud-Inger Aure

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Etter mange forsinkelser er nå voldsalarm-forsøket igangsatt. Aftenposten rapporterer nå at kun 9 alarmer er utplassert i løpet av de første 3 måneder. Behovet er tidligere dokumentert til å være langt større.

Hva vil statsråden gjøre for at flere kvinner får et slikt tilbud?


Les hele debatten