Spørretimespørsmål fra Jon Olav Alstad (A) til kulturministeren

Om å sørge for at debatten om ytterligere utbygging av NRK2 ikke forsinker distriktenes mulighet til å få samme tilbud som sentrale strøk gjennom digitalt fjernsyn

Datert: 03.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av kulturminister Åslaug Haga

Jon Olav Alstad (A)

Spørsmål

Jon Olav Alstad (A): I sentrale strøk av landet har seerne i dag tilgang på mange ulike kanaler via kabeldistribusjon. I distriktene har seerne svært få kanaler og det er ikke aktuelt for selskapene å bygge nye kabelnett her. Ved innføring av digitalt fjernsyn vil denne forskjellen utjevnes, og distriktene vil få det samme tilbudet som sentrale strøk har hatt lenge.

Vil statsråden sørge for at debatten om NRK2 og ytterligere utbygging av denne ikke forsinker distriktenes mulighet til å få samme tilbud som sentrale strøk?


Les hele debatten