Spørretimespørsmål fra Unn Aarrestad (Sp) til miljøvernministeren

Om at det ikkje har kome svar frå Riksantikvaren på ein søknad om utbetring av Utstein Kloster som vart send for tre år sidan

Datert: 03.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Unn Aarrestad (Sp)

Spørsmål

Unn Aarrestad (Sp): Utstein Kloster i Rogaland, det einaste bevarte klosteret i landet frå mellomalderen, er i ferd med å forvitra. For tre år sidan vart det utarbeidd ein skaderapport som vart send saman med ein grunngjeven søknad til Riksantikvaren. Ennå har det ikkje kome svar frå Riksantikvaren. Samstundes har bygningsskadene etter kvart forverra seg, og det hastar med ei utbetring.

Når vil statsråden gjera noko med dette?


Les hele debatten