Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorfor det er nødvendig med en ny høringsrunde til bispemøtet og Kirkerådet etter at staten tapte avskjedssaken mot to sokneprester i Alta herredsrett

Datert: 04.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Staten tapte avskjedssaken mot sokneprestene Olav Berg Lyngmo og Arne Thorsen i Alta herredsrett.

Hvorfor mener statsråden det er nødvendig med en ny høringsrunde til bispemøtet og Kirkerådet, når de tidligere har uttalt seg i samme sak, og betyr dette at statsråden mener kirken kan slå seg til ro med forståelsen av tilsynet slik det kommer til uttrykk i dommen?


Les hele debatten