Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om bedre merking og vedlikehold av merker i våre farleier

Datert: 04.02.2000
Besvart: 09.02.2000 av fiskeriminister Lars Peder Brekk

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Merking og vedlikehold av merkene i våre farleder har etter kystbefolkningens oppfatning over lang tid gått tilbake. Standarden er svekket og en rekke staker og andre merker trenger fornyelse. I tillegg kommer behovet for økt lysmerking i hurtigbåtleder og opprusting av lysmerking i eksisterende leder for den mindre kystflåten.

Ser statsråden dette problemet, og hva tenkes gjort for å bedre forholdene?


Les hele debatten