Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til nærings- og handelsministeren

Om at et passasjerfartøy over lengre tid seiler uten å teste redningsutstyret, med henvisning til Sleipner-ulykken

Datert: 04.02.2000
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 09.02.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): I forbindelse med Sleipner-ulykken er det kommet fram som et faktum at fartøyet fra oppstart av passasjertrafikk har seilt med redningsutstyr som ikke har vært testet i tilnærmelsesvis de værforhold som var den kvelden ulykken inntraff.

Ser statsråden det som et problem at et passasjerfartøy over lengre tid seiler på dispensasjon uten å teste redningsutstyret, og hva har i så fall statsråden tenkt å gjøre med problemet?


Les hele debatten