Spørretimespørsmål fra Erling Brandsnes (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at elever i videregående skole straffes med fravær når de deltar i politisk eller annen demokratifremmende virksomhet som pågår i skoletida

Datert: 07.02.2000
Fremsatt av: Sylvia Brustad (A)
Besvart: 16.02.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Erling Brandsnes (A)

Spørsmål

Erling Brandsnes (A): Samfunnsengasjerte elever i videregående skole, blant annet i Hedmark, straffes med fravær når de deltar i politisk eller annen demokratifremmende virksomhet som pågår i skoletida. Fraværspraksisen er også noe ulik fra skole til skole.

Mener statsråden det er riktig at elever i videregående skole skal bli straffet med fravær for å delta i politisk eller annen demokratifremmende virksomhet, som for eksempel Ungdommens fylkesting?


Les hele debatten