Spørretimespørsmål fra Grete Knudsen (A) til kulturministeren

Om å sikre Kulturby Bergen 2000 en økonomi slik at prosjektet kan gjennomføres etter intensjonene

Datert: 08.02.2000
Besvart: 16.02.2000 av kulturminister Åslaug Haga

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Bergen er utnevnt til europeisk kulturby i år 2000 sammen med 8 andre byer i Europa. Dette blir en unik anledning for norsk kultur, med vekt på kystkultur, å bli profilert også utenfor landets grenser.

Vil statsråden se til at dette unike prosjektet sikres en økonomi slik at det kan gjennomføres etter intensjonene?


Les hele debatten